Ջրատաքացուցիչներ Archives - Shtigen
Հարթ պանելային արևային ջրատաքացման համակարգ

Հարթ պանելային արևային ջրատաքացման համակարգը կիրառելի է միայն տաք ջերմաստիճանային պայմաններում՝ Հայաստանում տարվա կտրվածքով մոտ վեց ամիս։

Անջատ ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչ

Արևային ճնշումային ջրատաքացուցիչը հարմար է տաք ջրի խոշոր սպառողների համար։ Տաքացնում է նաև ցանկացած մեծության լողավազան։

Անջատ ոչ ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչ

Անջատ ոչ ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչը հարմար է տաք ջրի խոշոր սպառողների՝ գործարանների, սննդի կետերի, հյուրանոցների, սպորտային համալիրների, նաև լողավազան ունեցող առանձնատների համար։

Ոչ ճնշումային համակցված արևային ջրատաքացուցիչ

Այս արևային ջրատաքացուցիչը հարմար է առանձնատների, ՓՄՁ-ների համար։ Ի տարբերություն ճնշումային անջատ ջրատաքացուցիչների, ոչ ճնշումային պարզ ջրատաքացուցիչները` թերմոսիֆոնները, ավելի մատչելի են։

Ոչ ճնշումային համակցված ջրատաքացուցիչ

Հարմար է առանձնատների, ՓՄՁ-ների համար։ Ի տարբերություն ճնշումային անջատ արևային ջրատաքացուցիչների, ոչ ճնշումային պարզ ջրատաքացուցիչները` թերմոսիֆոնները, ավելի մատչելի են։

Հարթ պանելային ջրատաքացման համակարգ

Կիրառելի է միայն տաք ջերմաստիճանային պայմաններում՝ տարվա կտրվածքով մոտ վեց ամիս։

Անջատ ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչ

Հարմար է տաք ջրի խոշոր սպառողների համար։ Տաքացնում է նաև ցանկացած մեծության լողավազան։

Անջատ ոչ ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչ

Հարմար է տաք ջրի խոշոր սպառողների՝ գործարանների, սննդի կետերի, հյուրանոցների, սպորտային համալիրների, նաև լողավազան ունեցող առանձնատների համար։

Ճնշումային համակցված ջրատաքացուցիչ

Հարմար է առանձնատների, ՓՄՁ-ների համար։ Ի տարբերություն   ոչ ճնշումային համակցված ջրատաքացուցիչների, ճնշումային համակցված ջրատաքացուցիչները պահանջում են ավելի քիչ սպասարկում։