Տեղադրվել է 2017 թվականին։ Կայանն ունի 1,5 ՄՎտ պիկային ջերմային հզորություն:

Գործարկվել է տարածաշրջանի խոշորագույն ջերմային կայանը