«Շտիգեն» ընկերությունն է կառուցել տարածաշրջանի խոշորագույն արևային ջերմային կայանը: Երևանի «Գրանդ Սպորտ» սպորտային համալիրի տաք ջրի կարիքների սպասարկման համար կառուցված այս ջերմային կայանն ունի 1,5 ՄՎտ պիկային ջերմային հզորություն: Տեղադրվել է 14,520 վակուումային խողովակ: Համեմատության համար նշենք, որ 4-6 հոգանոց տնային տնտեսությունների համար տեղադրվող արևային ջրատաքացուցիչներում տեղադրվում է 20-30 վակուումային խողովակ: