Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ «Շտիգեն» ընկերությունը բարեհաջող ավարտեց տարածաշրջանի խոշորագույն արևային ջերմային կայանի կառուցումը և շահագործումը: Երևանի «Գրանդ Սպորտ» սպորտային համալիրի տաք ջրի կարիքների սպասարկման համար կառուցված այս ջերմային կայանն ունի 1,5 ՄՎտ պիկային ջերմային հզորություն: Տեղադրված է 14,520 վակուումային խողովակ: Համեմատության համար պետք է նշել, որ 4-6 հոգանոց տնային տնտեսությունների համար տեղադրվող արևային ջրատաքացուցիչներում առկա է 20-30 վակուումային խողովակ: