Կայանը տեղադրվել է 2018 թվականին։

Տարեկան ապահովում է մոտ 72մլն ՀՀ դրամին համարժեք խնայողություն։

Զբաղեցրած տարածքը 1,7հա է։