«Արփի լիճ» ԱՊ ՊՈԱԿ-ի տանիքին «Կովկասի բնության» հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ և Բնապահպանության նախարարության հետ համագործակցությամբ «Շտիգեն» ՍՊԸ-ի կողմից տեղադրվել է արևային էներգիայի ստացման համակարգեր։ Տեղադրվել է ինչպես էլեկտրաէներգիա գեներացնող արևային էլեկտրակայան, այնպես էլ տաք ջրի ստացման արևային ջերմային կայան։ 20 կՎտ դրվածքային հզորության ֆոտովոլտային կայանը տարեկան կարտադրի 32000-34000 կՎտ*ժ էլեկտրաէներգիա՝ ապահովելով տարեկան մոտ 1 միլիոն 4 հարյուր հազար դրամի խնայողություն։ Էլեկտրակայանը կծառայի ավելի քան 25 տարի։