Արևային համակարգի արտադրողականությունը սկսում է նվազել, երբ վահանակների վրա ժամանակի ընթացքում փոշի ու աղբի է կուտակվում (սովորաբար տարեկան 2-5%-ով), իսկ դրանք շարունակաբար չմաքրելու դեպքում՝ կորուստը կարող է հասնել մինչև 𝟏𝟎-𝟑𝟎%-ի։