Արևային վահանակների վրա մնացած կեղտը, ինչպիսին են փոշին, թռչունների արտաթորանքը կամ տերևների մնացորդները, կարող են կուտակվել վահանակների մակերևույթի վրա և հանգեցնել մինչև 10-30% տարեկան էլեկտրաէներգիայի թերարտադրության: Այս գործոնին բնորոշ տարեկան կորուստները սովորաբար կազմում են 2-5%, սակայն, արևային համակարգում կեղտի կուտակվելու պատճառով, կորուստները կարող են աճել ժամանակի ընթացքում, եթե վահանակները չեն մաքրվում: