«Էլիթ Շանթ» Ընկերությունների խմբին պատկանող արևային կայաններն ունեն գումարային մոտ 1,3 ՄՎտ ֆոտովոլտային հզորություն, ինչը դրանք դարձնում է Հայաստանի՝ նույն գեոլոկացիայում գտնվող խոշորագույն տանիքային ֆոտովոլտային տեղադրումը՝ 7004,7 քմ ընդհանուր մակերեսով։ Կայանները տարեկան կարտադրեն 1 828 214 կՎտժ էլեկտրաէներգիա, որը կուղղվի ընկերությունների խմբի մեջ մտնող գործարանների էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցմանը։

նախագծի վերաբերյալ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։