Կայանը տեղադրվել է 2019 թվականին։

Տարեկան խնայողությունը՝ 12մլն։