Տեղադրվել է 2015 թվականին։ Ապահովում է տարեկան շուրջ 1.25 մլն ՀՀ դրամ խնայողություն:

Արևային ջրատաքացուցիչ Ալվա հյուրանոցում