Տեղադրվել է 2015 թվականին։ Ապահովում է տարեկան շուրջ 1.3 մլն ՀՀ դրամ խնայողություն։

Արևային ջրատաքացուցիչ Ծաղկաձորի Ռիպա հյուրանոցում