Ֆոտովոլտային պանելները կարող են տարբերվել ինչպես չափսերով, այնպես էլ պատրաստված նյութով: Ստանդարտ դեպքերում գործածվում են պոլիկրիստալային պանելներ, քանի որ դրանք ունեն գնի և որակի լավագույն համադրությունը: Եթե նախագծի շրջանակներում կան որոշ յուրահատկություններ, ապա դրան համապատասխան ընտրվում է օպտիմալ պանելի տեսակ: Օրինակ՝ եթե տեղադրման տարածքը սահմանափակ է, ապա հաճախ օգտագործվում են մոնոկրիստալային պանելներ, որոնք օժտված են ավելի բարձր արտադրողականությամբ: