Միջինում այն զբաղեցնում է 6-7 քմ: Մեծ կայանների դեպքում վահանակների շարքերի մեջ նախատեսվում է նաև որոշակի հեռավորություն, որը ևս պետք է հաշվի առնել տարածք ընտրելիս: