Կայանը տեղադրվել է 2019 թվականին։

Տարեկան ապահովում է մոտ 28մլն ՀՀ դրամին համարժեք խնայողություն։

Զբաղեցրած տարածքը 2240քմ է։