Կայանը տեղադրվել է 2018 թվականին։

Տարեկան ապահովում է մոտ 10մլն ՀՀ դրամին համարժեք խնայողություն։