Կայանը տեղադրվել է 2018 թվականին։

Տարեկան ապահովում է մոտ 5մլն ՀՀ դրամին համարժեք խնայողություն։