Կայանը տեղադրվել է 2018 թվականին։

Տարեկան ապահովում է մոտ 40․5մլն ՀՀ դրամին համարժեք խնայողություն։

Արևային գերխոշոր էլեկտրակայան ևս մի ձկնաբուծարանի համար