Տեղադրված է 𝟓𝟓𝟗,𝟕 կՎտ ֆոտովոլտային դրվածքային հզորություն և 𝟓𝟎𝟎կՎտ փոխակերպչային (ինվերտերային) հզորություն։ Տարեկան կայանը արտադրում է միջինացված մոտ 𝟒𝟎 մլն ՀՀ դրամին համարժեք էլեկտրաէներգիա։

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ