Կայանը տեղադրվել է 2018 թվականին:

Զբաղեցրած տարածքը 4հա։