1⃣Եթե պատրաստվում եք բացակայել 1 ամսից ավել ժամանակահատվածով, ապա պետք է

 Փակել սառը ջրի փականը
 Համակարգի ջուրը դատարկել ամբողջությամբ
 Անջատել սարքի Կառավարման վահանակը հոսանքից։

Վերադառնալուց հետո, ջրատաքացուցիչում ջուր լցնելիս, հետևեք սարքի Կառավարման վահանակի շահագործման ուղեցույցում նշված ցուցումներին։

1⃣Մեկ ամսից քիչ բացակայելու դեպքում կարող եք համակարգը թողնել ամբողջական աշխատանքային վիճակում։