Եթե պատրաստվում եք բացակայել 1 շաբաթ և ավել ժամանակահատվածով, ապա պետք է

 Փակել սառը ջրի փականը
 Համակարգի ջուրը դատարկել ամբողջությամբ
 Անջատել սարքի Կառավարման վահանակը հոսանքից։

Հնարավորության դեպքում հանել կոլբաները (կամ սպիտակ կտորով ծածկել կոլբաները)։

◀ 3 օրից մինչև 1 շաբաթ բացակայելու դեպքում․

Բաքը լիցքավորել ամբողջությամբ

Վահանակը անջատել հոսանքից։

Հնարավորության դեպքում սպիտակ կտորով ծածկել կոլբաները։

Վերադառնալուց հետո, ջրատաքացուցիչում ջուր լցնելիս, հետևեք սարքի Կառավարման վահանակի շահագործման ուղեցույցում նշված ցուցումներին։