Արևային ջրատաքացուցիչները շահավետ լուծում են ոչ միայն առանձնատների կամ ընկերությունների, այլև հասարակական հաստատությունների համար, ինչպիսին է օրինակ` Ծաղկաձորի այս մանկատունը: Մենք նախագծել և տեղադրել ենք արևային ջրատաքացուցիչի ոչ ճնշումային մոդելը՝ 200լ տարողությամբ բաքով և 20 արևային խողովակներով, որը անխափան տաք ջրով է ապահովում այս մանկատունը: