Ինչպես հայտնի է, ֆոտովոլտային կայանների grid-tied (ցանցին միացված) տարբերակում էլեկտրաէներգիա արտադրող արևային ֆոտովոլտային կայանը միացվում է ազգային էլեկտրական ցանցին: ՀՀ-ում գործող օրենսդրության համաձայն՝ սպառողները ունեն հնարավորություն տարվա վերջում կայանի արտադրած ավելցուկային էներգիան վաճառելու էլցանցին, հաստատված սակագնի կես գնի չափով։ Հիմնվելով այս հանգամանքի վրա՝ ինքնավար արտադրողների (սպառողներ, որոնք արևային էներգետիկային են անցնում սեփական էներգետիկ ծախսերը բավարարելու համար) մեծ մասը ցանկություն է հայտնում ձեռք բերել ավելի մեծ հզորությամբ կայան՝ նպատակ ունենալով ստանալ շահույթ ավելցուկային էլեկտրաէներգիայի վաճառքի հաշվին։ Սակայն, ներդրում անելիս (արևային համակարգի համար վճարում կատարելիս) պետք է հաշվի առնել ներդրման հետգնման ժամանակահատվածը (այն ժամանակահատվածն է, երբ ներդրումներից գեներացված եկամուտները ծածկում են ներդրումային ծախսերը)։