Տեղադրված է 𝟏𝟗𝟔 կՎտ դրվածքային հզորությամբ ֆոտովոլտային կայան՝ տարեկան ապահովելով մոտ 𝟐𝟓𝟎 հազար կՎտ*ժ էլեկտրաէներգիա, որը համարժեք է մոտ 𝟏𝟐 մլն դրամի տարեկան խնայողության։ Չարտազատված ածխաթթու գազի տարեկան ծավալը կազմում է ավելի քան 𝟏𝟏𝟎 տոննա։