Կայանը տեղադրվել է 2019 թվականին, զբաղեցնում է 2750քմ տարածք։

Տարեկան խնայողությունը կկազմի 29մլն ՀՀ դրամ։