Կայանը տեղադրվել է 2019 թվականին։

Զբաղեցնում է 4 հա տարածք։

Կայանի տարեկան արտադրանքը կազմում է 3․4ԳՎտԺ։