Հիբրիդային ֆոտովոլտային արևային էլեկտրակայաններ | Shtigen .com

Հիբրիդային էլեկտրակայաններ

Հիբրիդային էլեկտրակայանները ցանցին միացված և ցանցից անջատ (off-grid) տիպի էլեկտրակայանների համակցությունն են։ Այս կայանների առավելությունը ցանցին միացված էլեկտրակայանի համեմատ այն է, որ ցանցում վթարի կամ այլ պատճառներով հոսանքազրկման դեպքում հաճախորդը շարունակում է ունենալ անխափան էլեկտրաէներգիա։

Հիբրիդային ֆոտովոլտային կայանները միացված են ազգային ցանցին, միևնույն ժամանակ համալրված են կուտակիչ մարտկոցներով։ Կիրառվում են այն դեպքերում, երբ կա զգայունություն էլեկտրաէներգիայի թեկուզ կարճատև անջատումների նկատմամբ։

Հիբրիդային կայանների աշխատանքը

Կուտակիչ մարտկոցների ծավալը որոշվում է հաշվի առնելով հոսանքազրկման առավելագույն տևողությունը, նաև այն սարքերի հզորությունը, որոնք պետք է շահագործվեն հոսանքազրկման ողջ ընթացում։ Բացի մարտկոցների առկայությունից, կայանը նաև միացված է ազգային էլեկտրացանցին, և կուտակիչ մարտկոցների 100% լիցքավորված լինելու դեպքում կայանի ավելցուկային արտադրանքը պահուստավորվում է ցանցում՝ Net Metering-ի պայմաններին համաձայն։

Կիրառությունները։ Անթերի են այն թաղամասերի բնակիչների համար, որտեղ տևական հոսանքազրկումները հաճախակի բնույթ են կրում: Շատ հարմար են այն ընտանիքների համար, որոնք գերզգայուն են էլեկտրաէներգիայի կարճաժամկետ խաթարումների նկատմամբ, օրինակ, ունեն ակվարիում։

Առավելություն։ Հարմարավետության շատ բարձր մակարդակ՝ ի հաշիվ մարտկոցների

Թերություն։ Պահանջվում է ավելի շատ ներդրում, քան ցանցին միացված պարզ էլեկտրակայանի համար։

Իրականացված նախագծեր

«Շտիգեն»-ի շարժական արևային հիբրիդային էլեկտրակայան

Ահա և «Շտիգեն»-ի հերթական հպարտությունը՝ շարժական արևային հիբրիդային էլեկտրակայանը․․․

27 Հուլիսի, 2018
Առաջին հիբրիդային ֆոտովոլտային կայանը ՀՀ-ում

Հիբրիդային տեղադրումը On Grid (առանց մարտկոցների ցանցին միացում) տեղադրման համեմատ ավելի մեծ անկախություն է ապահովում՝…

31 Մայիսի, 2017