ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՄԱՐ

Ցանկացած մեծության բիզնեսի Էներգետիկ ծախսերի կրճատում, մրցունակության բարձրացում, շահութաբերության աճ արևով

Արևային ՖՎ համակարգեր

ՖՎ համակարգեր

Օգնում են արտադրել էլեկտրաէներգիա արևի միջոցով՝ առանց ավանդական էներգակիրների կիրառման և առանց շրջակա միջավայրը աղտոտելու:

Ցանցին միացված կայաններ

Սեփական սպառման համար տեղադրված այս կայանները չեն հարկվում, լիցենզիայի կարիք չունեն։ Կուտակիչ մարտկոցներ չեն տեղադրվում, որի հաշվին տեղադրումը զգալի մատչելի է դառնում։  

Հիբրիդային էլեկտրակայաններ

Կիրառվում են այն դեպքերում, երբ կա զգայունություն էլեկտրաէներգիայի անջատումների նկատմամբ։ Անթերի են սառնարանային տնտեսութ յունների, ձկնաբուծարանների համար։

Ցանցից անջատ արևային էլեկտրակայաններ

Ցանցից անջատ արևային էլեկտրակայանները կիրառվում են այն վայրերում, որտեղ բացակայում է էլեկտրամատակարարումը, սակայն կա էլեկտրաէներգիայի կարիք։ Այս կայանները հարմար են նաև մեղվապահների, անասնապահների, որսորդների, զինծառայողների համար։

Ջրատաքացուցիչներ

Ստացեք տաք ջուր արևից ջրատաքացուցիչների միջոցով

Մինչև եռման ջերմաստիճանի անվճար տաք ջուր արևով՝ առանձնատների ու բնակարանների, հյուրանոցների, ռեստորանների, գործարանների, սպորտային համալիրների և լողավազանների համար

Անջատ ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչ

Հարմար է տաք ջրի խոշոր սպառողների համար։ Տաքացնում է նաև ցանկացած մեծության լողավազան։

Անջատ ոչ ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչ

Հարմար է տաք ջրի խոշոր սպառողների՝ գործարանների, սննդի կետերի, հյուրանոցների, սպորտային համալիրների, նաև լողավազան ունեցող առանձնատների համար։

Հարթ պանելային ջրատաքացման համակարգ

Կիրառելի է միայն տաք ջերմաստիճանային պայմաններում՝ տարվա կտրվածքով մոտ վեց ամիս։

Ճնշումային համակցված ջրատաքացուցիչ

Հարմար է առանձնատների, ՓՄՁ-ների համար։ Ի տարբերություն   ոչ ճնշումային համակցված ջրատաքացուցիչների, ճնշումային համակցված ջրատաքացուցիչները պահանջում են ավելի քիչ սպասարկում։

Ոչ ճնշումային համակցված ջրատաքացուցիչ

Հարմար է առանձնատների, ՓՄՁ-ների համար։ Ի տարբերություն ճնշումային անջատ ջրատաքացուցիչների, ոչ ճնշումային պարզ ջրատաքացուցիչները` թերմոսիֆոնները, ավելի մատչելի են։

Ջեռուցում և հովացում

Էներգաարդյունավետ ջեռուցում/հովացում

«Շտիգեն»-ի Ջերմային պոմպ համակարգերը աշխատում են օդորակչի նման, պարզապես ջերմությունը փոխանցում են ոչ թե օդին, այլ ջրին և ապահովում են շինության կլիման նվազագույն ծախսերով՝ 1կՎտժ էլեկտրաէներգիայի դիմաց մինչև 4կՎտժ էներգիա։

Ջերմային պոմպ

Ջեռուցման և հովացման գերժամանակակից միջոց է, որն ապահովում է զգալի խնայողություն՝ ի հաշիվ մի միջավայրից մյուս միջավայր ջերմության փոխանցման։

Ֆան Քոյլ

Ավանդական ռադիատորներին փոխարինող էներգաարդյունավետ սարք։ Ջեռուցման մեջ կիրառում է 25-ից ցածր ջերմաստիճանի ջուր։