Ոչ, չի պահանջվում: Հիմնական փոփոխությունը սահմանափակվում է հաշվիչի փոփոխությամբ. սովորական հաշվիչը փոխարինվում է երկկողմանի հաշվիչով: