Call Us: +374 91 19 28 18
Solar Map of Armenia and Artsakh Solar Map of Armenia and Artsakh
«Շտիգեն»-ի մեդիա մրցանակաբաշխություն «Շտիգեն»-ի մեդիա մրցանակաբաշխություն

«Շտիգեն»-ի մեդիա մրցանակաբաշխություն

Ի նպաստ «Շտիգեն»-ի առաքելություններից մեկի իրագործմանը, այն է՝ արևային էներգետիկայի վերաբերյալ տեղեկատվության ու արևային էներգետիկայից օգտվելու մշակույթի տարածմանը, «Շտիգենը» նախաձեռնել է մրցույթ լրատվամիջոցների և լրագրողների համար:

Մինչև 12/12/2018, արևային էներգետիկայի վերաբերյալ նյութեր հրապարակած լրագրողներն, ովքեր իրենց նյութերը կուղարկեն aniaghajanyan@shtigen.com էլեկտրոնային հասցեին` subject բաժնում նշելով Shtigen Media Prize, կարող են մասնակցել այդ մրցույթին: Այն կամփոփվի 22/12/2018թ.՝ այսինքն ուղիղ 1 տարի անց, Էներգետիկի օրը:

Մրցույթում լավագույնը ճանաչված լրատվամիջոցը կստանա 500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ, իսկ առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցրած լրագրողները, համապատասխանաբար, 200, 300 և 500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ «Շտիգեն» ընկերությունից:

Լրագրողների աշխատանքը և  լրատվամիջոցների աշխատանքը գնահատվելու է ըստ լուսաբանման`

  • Հավաստիության
  • Համակողմանիության
  • Պարբերականության
  • Օբյեկտիվության
  • Մասնագիտիտական որակների
  • Մատչելիության

 

 

Shtigen has been Awarded a Service Plus Partner Status from Fronius Shtigen has been Awarded a Service Plus Partner Status from Fronius

Shtigen has been Awarded a Service Plus Partner Status from Fronius

 

We are glad to announce that Shtigen has been awarded Service Plus partner status by one of the world’s leading inverter manufacturers, Austrian Fronius. It gives us the right to carry out technical maintenance of this product in the Caucusus region.

Online Solar Power Calculator for Everyone in Armenia Online Solar Power Calculator for Everyone in Armenia

Online Solar Power Calculator for Everyone in Armenia

From now on, everybody in Armenia can calculate for free the costs and benefits of PV power installation.

SHTIGEN designed the first “Solar Calculator” in Armenia available for public. The Calculator takes into account current monthly energy costs of physical and legal entities, insolation in various regions of Armenia, optimal technical solutions and best financial options.

Solar Calculator allows to calculate optimal solar energy capacity, based on location and current monthly energy costs, the relevant PV panels and their installation costs, evaluate payback periods, income and savings due to adoption of “net metering”, as well as choose the most suitable financing options, based on best terms of financing.

“We are glad to offer this open tool to the public, Armenian solar market should be more transparent and clear for everyone. The less uncertainties, the faster this industry will develop. We are sure that solar technologies, especially taking into account recent reforms, have real potential to develop and transform daily lives of Armenian people and businesses. We are especially proud that the solution designed by Armenian programmers excels other analogues”, noted Mr. Hayk Shekyan, CEO, SHTIGEN. 

Solar Calculator is available for free at “Solar Calculator” page of SHTIGEN official web-site.

Solar Power Presentation for Yervandashat Residents Solar Power Presentation for Yervandashat Residents

Solar Power Presentation for Yervandashat Residents

In continuing to uphold its principles of corporate social responsibilities, Shtigen continues to seek and advise  the residents of Armenia’s border villages. On March 18, 2016 in cooperation with Fuller Center (Armenia) Shtigen made a renewable energy presentation for the residents of Yervandashat, Armenia. [read more]

Shtigen is hiring! Shtigen is hiring!

Shtigen is hiring!

A leading company of Armenian solar market Shtigen steadily grows and expands operations. We prove by action that renewable energy is Armenia’s national wealth, capable to bring welfare and independence to lives of ordinary people and the whole country.

If you share our vision and are ready to contribute your knowledge and passion for its fulfillment, we will be happy to see you in our team. [read more]