Call Us: +374 91 19 28 18
Արևային ջրատաքացուցիչ Պարկ Ավենյու հյուրանոցում

Երևանի հոյուրանոցներից ևս մեկը սկսեծ օգտագործել արևային ջրատաքացուցիչներ ջրատաքացմանը ծախսերը խնայելու և առավել էկոլոգիապես մաքուր և կայուն տեխնոլոգիաներ կիրառելու նպատակով:

Այս հյուրանոցում մենք տեղադրեցինք անջատ ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչ, որը բաղկացած է 300 վակումային խողովակներից և ապահովում է օրեկան շուրջ 1,800 լ ջրի տաքացում անվճար: Այդ արևային ջրատաքացուցիչը խնայում է տարեկան մոտ 1 մլն ՀՀ դրամ ջրատաքացման ծախսեր, իսկ համակարգի հետգնման ժամկետը կազմում է մոտ 6 տարի:

Տեսե՛ք մեր արևային ջրատաքացուցիչները Հայաստանի այլ հյուրանոցներում: