Call Us: +374 91 19 28 18

9.7 կՎտ Ֆոտովոլտային և 6 կՎտ ջերմային կայան բնակելի տան համար

Գեղեցիկ ֆոտովոլտային և ջերմային կայան «Շտիգեն»-ից Երևանի Դավիթաշեն համայնքում: Արևային էլեկտրակայանի համար տեղադրվել են 28 հատ 345Վտ հզորությամբ մոնոբյուրեղային վահանակներ: Կայանի գումարային հզորությունը 9,66 կՎտ է: Արևային այս [read more]

Shtigen commissioned the 1 MW PV Plant Project

Shtigen commissioned the 1 MW PV Plant Project

Shtigen LLC commissioned the 1 MW utility scale PV project two days ago in the presence of Armenia’s Prime Minister, Karen Karapetyan. The plant [read more]

Photovoltaic Station for one of our most demanding customers

Photovoltaic Station for one of our most demanding customers

Another photovoltaic station, this time in one of rural regions of Kotayk province. The customer was one of our most demanding and as a [read more]

Photovoltaic station and solar water heater in Aragatsotn

Photovoltaic station and solar water heater in Aragatsotn

It’s nice to see that rural residents are sometimes more advanced and able to accurately assess their investment perspectives and the present and future [read more]

The region’s largest thermal power plant is in operation

The region’s largest thermal power plant is in operation

We are proud to announce that Shtigen LLC has successfully completed the construction and operation of the largest solar thermal power plant in the [read more]

Another PV Station in On Grid System

Another PV Station in On Grid System

Our customer, who has been using the Solar Water Heater for a long time, recently installed a solar photovoltaic station. A 3.1 kW power [read more]

Solar Water Heater for Diana Hotel in Goris

Solar Water Heater for Diana Hotel in Goris

In Diana hotel, Goris, we installed the biggest vacuum solar water heater system in Armenia. This complex solution consists of 1900 vacuum tubes and was designed [read more]

Solar Water Heater on Tufenkian Historic Yerevan Hotel in Yerevan

Solar Water Heater on Tufenkian Historic Yerevan Hotel in Yerevan

“Tufenkian Historic Yerevan” hotel joined the hotels, using clean solar energy. Solar water heater system, consisting of 1,140 vaccum tubes, was installed and successfully [read more]

Solar water heater in Alva hotel

Solar water heater in Alva hotel

Solar energy reached one more Armenian hotel, which decided to move to a more sustainable, efficient and cost-saving solution for their business. This solar [read more]

Solar Water Heater in Vanadzor Branch of Orran Charitable NGO

Solar Water Heater in Vanadzor Branch of Orran Charitable NGO

Within corporate social responsibility program of ACBA-Credit Agricole Bank, Shtigen installed solar water heaters system in Vanadzor branch of “Orran” Charitable NGO. This system [read more]

Solar water heater in Ripa Hotel in Tsaghkadzor

Solar water heater in Ripa Hotel in Tsaghkadzor

More hotels in Tsaghkadzor, Armenia are switching to solar water heaters. This time we’ve installed pressurized split system of solar water heater for Ripa [read more]

Solar water heaters in Basen community

Solar water heaters in Basen community

In Basen community, where there is no gas supply, we have installed 12 solar water heaters for private households. Each of them saves around AMD [read more]

Solar water heater for hot water and a swimming pool in Vanadzor

Solar water heater for hot water and a swimming pool in Vanadzor

This non-pressure solar water heater consists of 240 vacuum tubes and provides heating of 500l of water tank and 30,000l of swimming pool water. Solar water [read more]

Solar water heater in Jermuk Anush hotel

Solar water heater in Jermuk Anush hotel

Shtigen installed another solar water heater in Jermuk, Anush hotel. This non-pressure solar water heater consisting of 180 vacuum tubes and provides free heating [read more]

Solar water heater in Park Avenue Hotel

Solar water heater in Park Avenue Hotel

Another hotel in Yerevan switched to solar water heaters to ensure more savings from heating water, by using green and sustainable solutions. In this [read more]

Solar water heater for Tsakhkadzor orphan house

Solar water heater for Tsakhkadzor orphan house

Solar water heaters are excellent solutions not only for private houses or businesses, but are also vital for public institutions due to their cost [read more]

Solar water heaters: AMD 1.5 mln savings

Solar water heaters: AMD 1.5 mln savings

SWH installation for a hotel in Tsakhkadzor was performed in 2 stages. Our client gets annual savings of AMD 1 mln on energy consumption [read more]

Private house in Davtashen: solar water heater installed

Private house in Davtashen: solar water heater installed

Our team did great job the other day, another solar water heater was installed and saving money, bringing warmth of sun to the home [read more]

Solar water heater in Davtashen

Solar water heater in Davtashen

Another private house in Davtashen has already installed solar water heater – a non pressure model with 300 liter tank and 30 solar tubes, [read more]

Solar water heaters in Arinj, Yerevan

Solar water heaters in Arinj, Yerevan

For this private house in Arinj, Yerevan we’ve installed non pressure solar water heater with 200 liter tans and 20 solar tubes, converting solar [read more]

Solar water heater for private house in Ejmiatsin

Solar water heater for private house in Ejmiatsin

We work not only in Yerevan, but also in all the regions of Armenia, in some of them availability of hot water in big [read more]

Solar water heaters for family owned hotel in Jermuk

Solar water heaters for family owned hotel in Jermuk

Solar water heaters are perfect solution for hotels and those businesses, which require extensive amounts of hot water, like restaurants, spa, pools, etc. For [read more]

Solar water heaters for hotel in Ijevan

Solar water heaters for hotel in Ijevan

System of non pressure solar water heaters consists of 400-liter tank and 100 solar tubes, which heat the water for needs of this hotel [read more]