Call Us: +374 91 19 28 18

2016թ. մարտի 15-ին ՀՀ ԱԺ կողմից հաստատվեց Հայաստանում արևային էներգետիկայի զարգացմանն ուղղված մի շատ կարևոր օրենսդրական փաթեթ, հակիրճ “Net-metering”:

Այն թույլ է տալիս մինչև 150 կՎտ հզորությամբ արևային կայաններտեղադրել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց և առանց լիցենզիայի կամ լրացուցիչ հարկային պարտավորությունների էլեկտրաէներգիա մատակարարել էլ.ցանցին: Այդ անձիք կկարողանան “հետ ստանալ” էլ.ցանցին մատակարարած ավելցուկային էլեկտրաէներգիան տարվա կտրվածքով, իսկ տարվա կտրվածքով ավել մատակարարած էներգիան էլ.ցանցը կգնի մանրածախ ցերեկային սակագնի կես գնով:

Փաստորեն, այդ նորամուծություն թույլ է տալիս մոռանալ թանկարժեք և 4-5 տարի մեկ փոխարինում պահանջող կուտակիչ մարտկոցների մասին, տեղադրել արևային ֆոտովոլտայիկ կայան և տարվա կտրվածքով ունենալ անվճար էլեկտրաէներգիա:

Բացի այդ արևային հոսանքը և պանելները ունեն մի շարք այլ առավելություններ.

  • Հետգնում` սկսած 7 տարուց Net metering-ի դեպքում;
  • Net metering-ի շնորհիվ օդորակիչի միջոցով ջեռուցման դեպքում կարելի է ամբողջովին անկախանալ;
  • Միացումը չի պահաջում տան ցանցի փոփոխություններ, միայն տեղադրվում է լրացուցիչ հաշվիչ;
  • Զբաղեցրած մակերես` 7-8 մ.ք. 1 կՎտժ հզորություն;
  • Անհատական տեղադրում, չնչին շահագործման ծախսեր;
  • Երաշխիք PV պանելների համար 25 տարի, ինվերտերների` 10 տարի
  • Համակարգի աշխատանքն առցանց հսկելու և օպտիմիզացնելու հնարավորություն;
  • Վարկավորում` 10.5% դրամով, 10-20% կանխավճար, 7 տարի ժամկետ;
  • Հետվաճառքային սպասարկում` 1 տարի անվճար: